Czym jest Betańska Misja?

Misja powstała 4 lutego 1999 roku jako owoc adoracji Chrystusa EucharystycznegoProwadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, które jest szczególnie związane z charyzmatem kapłańskim, przekazanym przez Założyciela, Sługę Bożego ks. Józefa Małysiaka SDS. Zgromadzenie  betanek powstało w Wielki Czwartek 17 IV 1930 r. jako odpowiedź na potrzebę duchowego towarzyszenia kapłanom w ich posłudze.

Zadanie Misji:

-  formacja ludzi świeckich do głębszego  poznania i ukochania kapłaństwa,
-  roztoczenie jak najszerszego kręgu modlitewnego  nad duchowieństwem,
-  wypraszanie świętości życia dla kapłanów,
-  objęcie indywidualną modlitewną opieką każdego kapłana, aby ochraniać i wspierać jego posługę.

Ponieważ Misja powstawała w promieniach Najświętszego Sakramentu, jej siłą jest adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusa w intencji kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu. Każdego dnia siostry betanki w swoich domach adorują Pana, składając intencje kapłanów u Jego stóp.

Na czym polega modlitwa za kapłana w BMWK?

Wszyscy członkowie Misji właczają się w to dzieło specjalną modlitwą do Ducha Świetego za powierzoego im kapłana i do Matki Bożej za całe duchowieństwo. Każda osoba włączona do Misji staje się „cieniem” kapłana, cicho i dyskretnie modlitwą ochrania jego posługę.

Każdy zgłaszający się do modlitwy za kapłana w BMWK otrzymuje legitymację członkowską z ww. modlitwami w intencji kapłana i całego duchowieństwa, modlitewnik BMWK, a także obrazek pamiątkowy dla kapłana (jeśli modli się za wybranego przez siebie kapłana).

Kto zajmuje się BMWK?

Odpowiedzialną za działalność BMWK jest s. Gabriela Jolanta Basista wraz z s. Darią Tyborską.
Centrala Misji mieści się w Domu Formacyjno - Rekolekcyjnym w Kazimierzu Dolnym w archidiecezji lubelskiej.
Naszą działalność wspiera i błogosławi ks. abp. Stanisław Budzik.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ciszy domu nowicjackiego, przyjmowane są zgłoszenia do Misji, trwa codzienna adoracja w intencjach kapłanów, które są zapisywane w Księdze Modlitw.
W pierwsze czwartki miesiąca
 sprawowana jest Eucharystia o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie w intencjach kapłanów i osób modlących się za nich.
 
Grupy modlitewne BMWK
W wielu parafiach powstały  grupy modlitewne BMWK. Na ich czele stoi osoba odpowiedzialna i utrzymująca stały kontakt z Misją. Za zgodą księży proboszczów osoby te spotykają się na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca.
 
Spotkania z wiernymi nt. kapłaństwa i modlitwy za kapłanów

Na zaproszenie księży proboszczów przyjeżdżamy również do parafii na tzw. Niedziele Kapłańskie, aby przybliżać wiernym piękno kapłaństwa i zachęcać do modlitwy za naszych pasterzy.

W ramach Misji istnieje także smsowe pogotowie modlitwy dla kapłanów.

Wyrazem troski o kapłanów jest  także Dom Modlitwy za kapłanów w Gdańsku.

 
W 2018 roku otrzymałyśmy także błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej.
 

WARTO WIEDZIEĆ !                                                                                                                                

8 grudnia 2007 roku Kongregacja DS. Duchowieństwa wydała list w którym wzywa wiernych do duchowej adopcji kapłanów i adoracji eucharystycznej w ich intencji. Cieszymy się, że członkowie Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów już od 20 lat wpisują się w to obecne wołanie Kościoła, poprzez nieustanne omadlanie powierzonych sobie kapłanów - „duchowych synów”.

Niech zachętą do modlitwy za kapłanów będą słowa Założyciela Sióstr Rodziny Betańskiej, ks. Józefa Małysiaka: Błogosławieni są ci, którzy kapłanów szanują, wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej pracy".

 
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
132 0.096492052078247